Ανακοίνωση - 23/12/2016

Αποφάσεις Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 19/12/2016