Ανακοίνωση - 24/08/2015

Ανακοίνωση για τις αποφάσεις της Α' Επαναληπτικής Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης 24/08/2015